Przesuniecie funkcji
Mam sporządzić wykresy tych funkcji:
a) y=(x+6)^2

b) y= pierwiastek z x-2 +3 (3 jest za pierwiastkiem)

c) y= -[x[ -4 (wartosć bezwzgledna)

d) y= 5/x-3 +2

e) y= -4/x+6 -1

nie musicie rysowac na wykresie tylko zrobić tabelkę i o ile przesunąc na x i y.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:49:59+01:00
A) rysujesz y=x² i przesuwasz o wektor [-6;0]
b) rysujesz wykres y=x do potęgi 1/2 a następnie przesuwasz o wektor [2;3]
c) jeżeli dobrze rozumiem chodzi Ci o funkcje y=-|x|-4
jeśli tak: rysujesz funkcje y=x następnie wartość bez względną z tej funkcji, kolejny krok to symetria względem osi OX, na koniec przesuwasz o wektor [0;-4] (jeśli nie o to chodziło napisz priva)
d) y=5/x-3 + 2 to hiperbola która znajduje się początkowo w pierwszej i trzeciej ćwiartce układu. Zaczynasz od narysowania wykresu y=5/x a następnie przesuwasz o wektor [3;2]
e) analogiczna sytuacja jak w punkcie d) zaczynasz od narysowania funkcji y=-4/x a następnie przesuwasz o wektor [-6;1]