Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T16:03:42+01:00
Ziemia Obiecana - biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone.
2009-10-26T16:05:04+01:00
Miejsce do którego Mojżesz przeprowadził Izraelitów przez morze czerwone do Ziemi Obiecanej.
2009-10-26T16:08:54+01:00
Ziemia Obiecana (hebr.: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Israel, Ziemia Izraela) - biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone.

Ziemia Obiecana w Biblii

Granice starożytnej Ziemi Obiecanej zostały zakreślone w Biblii w Księdze Wyjścia 23:31, Księdze Liczb 34:1-12 i Jozuego 1:4. Przez wieki obszar ten niektórzy zwali Palestyną od łacińskiej nazwy Palaestina i greckiej Palaistíne. Tę ostatnią zaczerpnięto z hebrajskiego Pelészet. W Pismach Hebrajskich wyraz ów tłumaczony jest na Filistea i odnosi się tylko do ziemi Filistynów, będącej wrogami ludu Bożego. Bóg obiecał tę ziemię Abrahamowi i jego potomkom. Krainę tą uważano za dziedzictwo i dar Boga, bezpieczne i spokojne życie w Ziemi Obiecanej było Łaską od Boga. Starotestamentalna obietnica Ziemi Obiecanej została przeniesiona przez Jezusa na inną płaszczyznę - Królestwa Ojca.

Kraina ta odznacza się niezwykłym zróżnicowaniem środowiska geograficznego - na tym małym skrawku ziemi można znajdują się najróżniejsze formy terenu i osobliwości spotykane na całym globie.
Obszar
Zgodnie z granicami wyznaczonymi przez Boga a opisanymi w Ks. Liczb, ziemię obiecaną Izraelowi stanowił wąski pas terenu. Długość jej mierzona z północy na południe, wynosiła niecałe 500 kilometrów, a przeciętna szerokość około 60 kilometrów. Cały ten obszar Izraelici zdobyli dopiero za panowania Dawida i Salomona, którzy podporządkowali sobie wiele zamieszkujących go ludów. Teren rzeczywiście zasiedlony przez Żydów ciągnął się od Dan do Beer-Szeby (jak go często opisywano) - z północy na południe jakieś 240 kilometrów (1 Krl 4:25). W poprzek kraju odległość od góry Karmel do Morza Galilejskiego wynosi około 50 kilometrów, a na południowy zachód - od Gazy do Morza Martwego jest ponad 80 kilometrów. Zamieszkany teren na zachód od Jordanu miał zaledwie 15 000 kilometrów kwadratowych. Jednakże Izraelici osiedlili się też po wschodniej stronie Jordanu (pierwotnie nie objętej obiecanymi granicami), toteż całe zajęte przez nich terytorium miało w sumie blisko 26 000 kilometrów kwadratowych.
Podział Ziemi Obiecanej [edytuj]
Ziemia Obiecana

Rejony geograficzne:
A. Wybrzeże Morza Wielkiego (Joz. 15:12}
B. Równiny na zachód od Jordanu

1. Równina Aszera (Sędz. 5:17)
2. Pobrzeże Dor (Joz. 12:23)
3. Pastwiska Szaronu (1 Kron. 5:16)
4. Równina Filistyńska (Rodz. 21:32; Wyj. 13:17)
5. Centralna dolina wschód - zachód

a. Równina Megiddo (Ezdrelon) 2 Kron. 35:22
b. Nizina Jizreel (Sędz. 6:33)

C. Górzyste regiony na zachód od Jordanu

1. Wzgórza Galilei (Joz. 20:7; Izaj. 9:1)
2. Karmel (1 Król. 18:19,20,42)
3. Wzgórza Samarii (Jer. 31:5; Am. 3:9)
4. Szefela (Joz. 11:2; Sędz. 1:9)
5. Wyżyna Judzka (Joz. 11:21)
6. Pustkowie Judzkie (Jeszimon) (Sędz. 1:16; 1 Sam. 23:19)
7. Negeb (Rodz. 12:9; Liczb 21:1)
8. Pustkowie Paran (Rodz. 21:21; Liczb 13:1-3)

D. Wielka Araba (Rów Jordanu) (2 Sam. 2:29; Jer. 52:7)

1. Kotlina Chule
2. Okolice Morza Galilejskiego (Mat. 14:34; Jana 6:1)
3. Okręg doliny Jordanu (Al-Ghor) (1 Król. 7:46; 2 Kron. 4:17; Łuk. 3:3)
4. Morze Słone (Martwe lub Araby) (Liczb 34:3; Powt. Pr. 4:49; Joz. 3:16)
5. Araba (na południe od Morza Słonego) (Powt. Pr. 2:8)

E. Góry i płaskowyże na wschód od Jordanu (Joz. 13:9,16,17,21; 20:8)

1. Baszan (1 Kron. 5:11; Ps. 68:15)
2. Gilead (Joz. 22:9)
3. Ziemia Ammonitów i Moabitów (Joz. 13:25; 1 Kron. 19:2; Powt. Pr. 1:5)
4. Płaskowyż Edomu (Liczb 21:4; Sędz. 11:18)

F. Góry Libanu (Joz. 13:5)

Ziemia obiecana – powieść Władysława Reymonta, po Chłopach najczęściej tłumaczona na języki obce i filmowana. Ziemia obiecana była drukowana w łódzkim Kurierze Codziennym w latach 1897-1898. Drukiem ukazała się w 1899 r. w Warszawie.

Ziemia obiecana – polski cztero-odcinkowy serial telewizyjny z 1978 roku. Serial jest telewizyjna wersją filmu z 1974 roku o takim samym tytule.

Ziemia obiecana – polski film fabularny z 1927 roku. Ekranizacja powieści Władysława Reymonta. Akcja filmu (wbrew oryginałowi literackiemu) rozgrywa się w latach dwudziestych XX w. Zmieniono zakończenie filmu – szczęśliwa miłość Karola Borowieckiego i Anki Kurowskiej.
2009-10-26T16:53:29+01:00
Biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone.