A więc potrzebuje pomocy
1-Wyjaśnij,czym byłą spowodowana i na czym polegała zmiana w systemie okupacyjnym,jaka nastąpiła po 1941r
2-napisz,jaki charakter miała okupacja ziem polskich:
a)okupacja niemiecka
b)okupacja radziecka
3-Tekst żródłowy :
Na ziemiach "wcielonych" panuje bezwzględny terror wobec ludności polskiej,znacznie ostrzejszt aniżeli w gruberni generalnej. Wywierane są bezwględne represje w postaci rozstrzeliwana winowajców rzekomego terroru wobec mniejszości niemieckiej w okresie przedwojennym
Na ziemiach wcielonych do rzeszy masowe aresztowania są na porządku dziennym. Szczegulnie ostr represje stosowane są wobec duchowieństwa i nauczycielstwa ten sam los jest udzialem nauczycielstwa,korpus polskiego sądownictwa,polskich działączy zawodowych trudno obliczyc w tej chwili liczbę wysiedlonych przymusowo. W podanych do wiadomościu publicznej niemieckich projektach kolonizacyjnych mowi się o zamiarze wysiedlenia 5000000 Polakow...

a) W jaki sposob represjonowana byla ludnosc na terenach okupowanych?
b) które grupy sołeczne i dlaczego podlegał szczególnym prześladowaniom?

Prosze o Którka odp aby sie zmiescilo w cwiczeniu i Bardzo dziękuje
a przepraszam za pisownie ale sie spieszylem

1

Odpowiedzi

2010-03-16T22:13:25+01:00
1. Województwo południowo-wschodnie wraz z Lwowem włączono jako ,, dystrykt Galicja" do Generalnego Gubernatorstw, okręg białostocki włączono do Niemiec, a pozostałe polskie tereny wschodnie włączono do tzw. Komisariatów Rzeszy : Wschód i Ukraina.
2. okupacja niemiecka :
Deportacja ludności polskiej. Duchowni, urzędnicy, kombatanci znaleźli się w więzieniach, większość zamordowano. Przemysł Polski podporządkowano III Rzeszy. Odbierano Polakom przedsiębiorstwa, warsztaty pracy, lepsze mieszkania i domy. Podstawowe artykuły żywnościowe objęto reglamentacją.
okupacja radziecka:
Dokonywano przesiedleń Polaków na Syberię i do środkowej Azji.
3.a) Na terenach okupowanych masowe aresztowania były na porządku dziennym. Rozstrzeliwano "winowajców" terroru wobec niemieckiej mniejszości w okresie przedwojennym.
b) Szczególnie prześladowano duchowieństwo i nauczycieli, ponieważ byli to ludzie inteligentni i bardzo wykształceni, nie pozwalający narzucić sobie reżimu.
9 5 9