1.Ustal wzory sumaryczne tlenków na podstawie położenia pierwiastków układzie okresowym .
a)tlenek litu
b)tlenek węgla (||)
c)tlenek boru
d)tlenek jodu (5 ||)
e)tlenek osmu (5|||)
2.Ustal wzory sumaryczne tlenków przy podanej wartościowosci pierwiastka.
a)Cu(|)
b)Al(|||)
c)Mn(5||)
d)Os(5|||)
e)Ca(||)
f)W(5|)
g)Pb(|5)
h)P(5)

3

Odpowiedzi

2010-03-16T19:54:13+01:00
1.
a)Li₂0
b)CO
c)B₂O₃
d)I₂O₇
e)OsO₄
2.
a)Cu₂O
b)Al₂O₃
c)Mn₂O₇
d)OsO₄
e)CaO
f)WO₃
g)PbO₂
h)P₂O₅
1 5 1
2010-03-16T19:58:35+01:00
1.
a) Li2O
b) CO
c) B2O3
d) I2O7
e)OsO4
2.
a) Cu2O
b) Al2O3
c) Mn2O7
d) OsO4
e) CaO
f) WO3
g) PbO2
h) P2O5
1 5 1
2010-03-16T20:01:35+01:00
1.
a)tlenek litu Li2O
b)tlenek węgla (||) CO
c)tlenek boru B2O3
d)tlenek jodu (5 ||) J2O5
e)tlenek osmu (5|||) Os2O5
2.Ustal wzory sumaryczne tlenków przy podanej wartościowosci pierwiastka.
a)Cu(|) Cu2O
b)Al(|||) Al2O3
c)Mn(5||) Mn2O5
d)Os(5|||) Os2O5
e)Ca(||) CaO
f)W(5|) W2O5
g)Pb(|V) PbO2
h)P(5) P2O5
sprwadz czy rzeczywiscie W i Os sa na 5-tym stopniu utlenienia