Odpowiedzi

2010-03-17T05:16:01+01:00
F₁=Gm₁m₂/r² siła na początku
zwiększam r r₂=3r

F₂=Gm₁m₂/(3r)²=Gm₁m₂/(9r²)=1/9{Gm₁m₂/r²}
F₂=1/9F₁ siła zmaleje 9 razy