Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T20:00:52+01:00
WSPOMNIENIA O GABRIELU NARUTOWICZU

Józef Piłsudski, Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu (fragment)

Aleksandra Piłsudska, Gabriel Narutowicz w moich wspomnieniach (fragment)

Stanisław Wojciechowski, Fragmenty wspomnień

Ignacy Mościcki, Fragment autobiografii

Ks. kardynał Aleksander Kakowski - metropolita warszawski

Fragment wspomnień

Ignacy Daszyński, Kartka z młodych lat. Wspomnienie o Gabrielu Narutowiczu

Adam Pragier, „ Wspomnienie o drugim Sejmie"

Adam Próchnik, „ Walka o prezydenturę"

Maciej Rataj, Pamiętniki (fragment)

Wincenty Witos, Moje wspomnienia (fragment)

Sanisław Thugutt, Przyczynek do historii pierwszego Zgromadzenia Narodowego

Józef Haller, Fragment wspomnień o 1922 r.

Zofia z Grabskich Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia (fragment)

Władysław Konopczyński, Relacja o 1922 r.

Stanisław Car, Fragmenty wspomnień o prezydencie Gabrielu Narutowiczu

Gabriel Karski, Moi sławni przyjaciele

Tadeusz Rybczyński, Gabriel Narutowicz jako minister robót publicznych

Juliusz Łukasiewicz, Gabriel Narutowicz jako minister spraw zagranicznych

Kajetan Morawski, Narutowicz- Wyciechowstd

Jan Skotnicki, Zabójstwo Narutowicza

Stanisław Kutrzeba, Za prezydentury Stanisława Wojciechawskiego (fragment relacji)

Janusz Pajewski, Ostatni z Narutowiczów

DOKUMENTY PRASOWE

Ks. Kazimierz Lutoslawski, Artykuł „Mistyfikacja " z komentarzem Czesława Miłosza

Jan Zamorski, Artykuł „ We własnej sieci" z Inwentarzem Czesława Miłosza

Ks. Władysław Tołłoczko „Sonderling", Artykuł „ Walka o zwycięstwo ideałów chrześcijańskich" z komentarzem Czesława Miłosza

Zdzisław Dębicki, Artykuł „Ideał zgody społecznej"

LITERACKI ZAPIS

Oświadczenie redakcji „Skamandra" w związku z zamordowaniem Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, 1922 grudzień. Warszawa

Julian Tuwim, Pogrzeb Prezydenta Narutowicza

Z.Z., Patrzy Polska cala... Na zamordowanie Prezydenta Narutowicza

A. Wolański, O Rzeczpospolito!

Antoni Slonimski, Na śmierć Prezydenta Narutowicza

Julia Dickstein-Wieleżyńska, U trumny Prezydenta Narutowicza

Kazimierz Wierzyński,

(Ultoni Slonimski, Eligiusz Niewiadomski

DNI GABRIELA NARUTOWICZA W 80. ROCZNICĘ F WYBORU NA URZĄD PREZYDENTA RP POD PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ALEKSANDRA KWAŚN1EWSKIEGO

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Wstęp

Kalendarium Budowy Pomnika Gabriela Namtowicza Pierwszego Prezydenta RP

Społeczny Komitet Organizacyjny obchodów dni Gabriela Narutowicza w 80. rocznicę wyboru na Urząd Prezydenta

Komitet Honorowy obchodów dni Gabriela Narutowicza w 80. rocznicę wyboru na Urząd Prezydenta

Pogram Dni Gabriela Narutowicza w 80. rocznicę wyboru na Urząd Prezydenta RP. Listopad-grudzień 2002

Uroczyste odsłonięcie pomnika Gabriela Narutowicza, Pierwszego Prezydenta RP 9 grudnia 2002 r.

Przemówienie Janusza Odrowąż-Pieniążka, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Gabriela Narutowicza

Akt Erekcyjny Pomnika Gabriela Narutowicza, Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst przysięgi złożonej przez prezydenta Gabriela Narutowicza

Przemówienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Gabriela Narutowicza

Przemówienie Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego wygłoszone podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Gabriela Narutowicza w 80. rocznicę wyboru na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ks. Józef Kardynał Glemp Prymas Polski, Modlitwa

a Akademii Inżynierskiej w Polsce „Pro Memoriam Gabriela Narutowicza". 6 grudnia 2002 r.
Sesja Naukowa „Miejsce Gabriela Narutowicza w polskiej kulturze technicznej i politycznej". Instytut Historii PAN, 18 grudnia 2002 r.

Prof. dr hab. mi. Zdzisław Mikulski, Miejsce Gabriela Narutowicza w polskiej kulturze technicznej

Prof. dr hab. Piotr Łossowski, Gabriel Narutowicz - minister spraw zagranicznych

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, Reakcja Warszawy i kraju na wybór i śmierć Prezydenta Gabriela Narutowicza

Jan Pytel, Zabójstwo Prezydenta RP Gabriela Narutowicza na lamach polskiej prasy wojskowej

Jerzy Jasiuk, Wypowiedź na zakończenie sesji „Miejsce Gabriela Narutowicza w polskiej kulturze technicznej i politycznej"

Gabriel Narutowicz - patron
Wykaz szkól noszących imię Gabriela Narutowicza, Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie
Gabriel Narutowicz - patron meteorologii polskiej

PRASA O POMNIKU PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA
3 3 3