Odpowiedzi

2009-10-26T16:10:38+01:00
Symbolika chemiczna powstała od pierwszych lub kolejnych liter lacinskich nazw pierwiatkow chemicznych, np. tlen-Oxygenium-O :)
8 3 8
2009-10-26T16:14:55+01:00
Symbole pierwiastków pochodzą od ich nazw łacińskich.
Część z nich to symbole jednoliterowe, część dwuliterowe, a pierwiastki nowo odkrywane, te o najwyższych liczbach atomowych mają symbole trzyliterowe.
3 5 3
  • Użytkownik Zadane
2009-10-27T10:00:31+01:00
Angielski meteorolog i chemik, John Dalton, w 1803r. stworzył cząsteczkową teorię budowy materii. Zaprezentował ją po raz pierwszy w New System of Chemical Philosophy (1808-1827).W celu kwantyfikacji mas atomowych (nadania im wartości liczbowych) stosował skalę wodorową - przyjmował, że masa atomu wodoru wynosi 1. Zmierzone przez niego wartości (ze względu na błąd pomiarowy) były liczbami całkowitymi. Skala wodorowa była zamieniona na tlenową, potem powrócono do wodorowej. 1962.01.01 obowiązuje skala węglowa. By ułatwić pisanie symboli, w 1813r. Jns Jakob Berzelius zaproponował używanie w tym celu liter.Symbol stanowiła pochodzące od łacińskich ( rzadziej greckich ) nazw pierwiastków pierwsza, duża litera. Gdy pierwsze litery się powtarzały w kilku pierwiastkach, dodawano małą, drugą literę. System ten, z niewielkimi zmianami, stosowany jest do dzisiaj.
W 1869r. Rosyjski uczony Dmitrij Mendelejew opublikował pierwszy układ okresowy. Za podstawę klasyfikacji i uporządkowania pierwiastków przyjął wzrastające ich masy atomowe. Wykazał zależność właściwości fizycznych i chemicznych pierwiastków od ich położenia w układzie okresowym.
Tablica Wernera została wprowadzona przez Alfreda Wernera w 1905 roku. Jest to długa forma układu okresowego, oparta na tablicy Mendelejewa.
2 3 2