Zad 1. W odległości 50 m od siebie rosną w równinnym terenie drzewa. Wysokość pierwszego z nich wynosi 15 m, a drugiego 6m. Oblicz jaka jest odległość między wierzchołkami tych drzew.
Zad 2. Krótsza przekątna rombu jest równa 4 cm i tworzy z bokiem rombu kąt 60°. Oblicz dłuższą przekątną i bok tego rombu.

Pomożecie?? Daje naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T01:48:05+01:00
1] drzewa tworzą Δ prostokatny

1 przyprostokątna=50m
2 przyprostokątna=15-6=9m

c=√50²+9²
c=√2419= około 49,183m= odległość wierzchołków
2]
przekątna podzieliła kąt na pół, czyli kąt rozwarty rombu miał 120⁰, czyli kąt ostry rombu ma:360-2×120:2=60⁰

krótsza przekatna podzieliła wiec romb na 2 Δ równoboczne o boku=4cm
bok rombu ma więc 4cm
dłuzsza przekatna to 2h Δ=2a√3:2=2×4√3:2=4√3cm
1 5 1