Czy z drutu o długości 60 cm można wykonać :
a) obręcz w kształcie okręgu o promieniu 10 cm,
b) dwie obręcze, każda o promieniu 4 cm,
c) dwie obręcze, z których jedna ma promień 6cm , a druga 3cm?

chodzi tutaj o liczby TT .długości okregu ..

Jesli bym mogła to proszę o obliczenia z góry dzięki ;)

1

Odpowiedzi

2009-10-26T16:35:28+01:00
Obwód koła 2pir
a
2xpix10cm=20x3,14>60
Z drutu o długości 60 cm nie można wykonać obręczy o promieniu 10 cm.

b
2xpix4=8x3,14=25,12 tyle potrzeba na jedną obręcz
25,12x2=50,24
Z drutu o długości 60 cm można wykonać 2 obręcze o promieniu 4 cm.

c
2xpix6=12x3,14=37,68
2xpix3=6x3,14=18,84
37,68+18,84=56,52
Z drutu o długości 60 cm można wykonać obręcze o promieniu 6cm i 3cm.