Odpowiedzi

2009-10-26T19:07:13+01:00
Przyspieszenie liczymy ze wzoru a = Δv/Δt
Nie mamy czasu, więc od jego policzenia zaczynamy. Trzeba wykorzystać własność prędkości średniej w ruchu jednostajnie zmiennym i definicję prędkości średniej.
vśr = vp + vk / 2
vk = 0
vśr = vp / 2

vśr = Δs / Δt
s = vśr * Δt = vp / 2*Δt
Δt = 2 * s / vp
Gdzie:
vśr - prędkość średnia
vp - prędkość początkowa
vk - prędkość końcowa

Możemy policzyć czas z ostatniego wzoru:
Δt = 2*500m / 100m/s
Δt = 1000m / 100m/s
Δt = 10s

Teraz już mamy wszystko potrzebne do wyliczenia przyspieszenia:
a = Δv/Δt
a = 100m/s / 10 s
a = 10m/s²

;)