W zeszłym roku inflacja wyniosła 12% a w roku bieżącym będzie mniejsza o 2 punkty procentowe . O ile procent ceny produktów będą pod koniec roku wyższe w porównaniu z cenami sprzed dwóch lat ?

Ja jutro proszę !!!

Czekam na szybkie rozwiązanie daje naj!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:37:22+01:00
Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale całkowitej pewności nie mam.

x - cena początkowa
y - cena po inflacji 12%
z - cena po inflacji 10%

100% - 12% = 88%
Czyli dotychczasowa cena jest teraz warta 88% ceny właściwej
x ----- 88%
y ----- 100%

y = (100x):88
y = 1,14x

100% - 10% = 90%
Zatem cena y jest teraz warta 90% ceny właściwej po inflacji
y ----- 90%
z ----- 100%

1,14x ----- 90%
z ------100%

z = (114x): 90
z = 1,27x

1,27x - x = 0,27x = 27%x

Zatem ceny będą droższe o 27%.
2 3 2