Krzyżówka:

1. _ _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _ _
6. _ _ _ _ _
7. _ _ _ _ _ _
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10. _ _ _ _ _ _


Pytania:

1.Otrzymał Dekalog
2.Syn Boży
3.Konieczna do pokonania by osiągnąć cel
4.Miejsce śmierci Jezusa
5.Fragment jego ewangelii- znajduje się w poprzedniej katechezie
6.Góra znana z nowego testamentu
7.Ukazał się na gorze z Mojżeszem
8.Odkupiciel
9.Umocniło uczniów Jezusa na czas Jego meki i śmierci
10.Góra na, której Bóg dałludziom 10 przykazań

2

Odpowiedzi

2010-03-16T20:05:26+01:00
1.Mojżesz
2.Jezus
3....
4.Golgota
5.Łukasz
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:10:12+01:00
1. Mojżesz
2. Jezus
3. Wiara
4. Golgota
5. ..? nie wiem jaka była poprzednia katecheza...
6. Tabor
7.
10. Synaj
13 3 13