Zad 8
W autobusie który podjechał na przystanek 25 % pasażerów stanowiły panie. Na przystanku wysiadła jedna pani, a wsiadło dwóch panów--- teraz w autobusie panie stanowią 20 %. Ilu pasażerów jest teraz w autobusie??

powinno wyjśc: 25 pasażerów

zad 9
Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest równa 11. Jeśli zamienimiy te cyfry miejscami, to otrzymamy liczbę o 45 większą od początkowej. Znajdz tę liczbę.

powinno tu wyjśc : 38

zad 10
-Wystarczyłoby, aby prędkość autokaru była o 12 km/h większa, a jechaliśmy o pół godziny krócej! - stwierdził Wojtek, wysiadając ze swoją klasą na parkingu
przed zamkiem w Malborku po 3 godzinnej podróży.
a)) Z jaką średnią prędkością jechał autokar?? { powinno wyjśc 60km/h}
b)) ile kilometrów liczyła trasa??/ { powinn wyjśc 180 km.}

pomóżcie plisss

1

Odpowiedzi

2010-03-16T23:15:28+01:00
Zad9

3+8=11
więc 38
jeżeli odwrócimy miejscami to jest 83
jak dodamy do 38 + 45= 83

:):):)