Prosze pomóżcie mi w przetłumaczeniu z angola tej piosenki, ale gdybyscie mogli to własnymi słowami bo ze słownika to ja też moge ściągnąć. Liczę na szybką pomoc to na jutro!!!
"I bought a coat which has a very strange design, I bougght in from a man who said it looked just fine. I bought it in a shop where clothes are very cheap, I bought it for just 50p. It was checked on the front and spotted on the back. It was blue and green and red and pink and black. It was long and loose and not so very smart, But I loved it with all my heart. I saw a science- fiction film at the cinema, There were aliens who came from very fal, They could fly and walk on water like a boat, But the strangest thing there was my new coat.

2

Odpowiedzi

2010-03-16T20:01:23+01:00
"Kupiłam płaszcz, który ma bardzo dziwny design, I bougght w od człowieka, który powiedział, że wyglądał dobrze. Kupiłem go w sklepie, gdzie ubrania są bardzo tanie, kupiłem go za jedyne 50 pensów. Sprawdzono na przedniej i nanosi się na powrót. Było niebiesko-zielone i czerwone i różowe i czarne. To był długi i luźny i nie tak bardzo inteligentny, ale kochałem ją z całego serca. widziałem science-fiction w kinie, nie były cudzoziemców, którzy przybyli z bardzo fal, mogą latać i chodzić po wodzie jak łódź, ale najdziwniejsze było moje nowe szaty.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:03:49+01:00
Kupiłam płaszcz, który ma bardzo dziwny projekt, kupiłam go od człowieka, który powiedział, że wygląda dobrze. Kupiłam go w sklepie, gdzie ubrania są bardzo tanie, kupiłem go za jedyne 50 pensów. Sprawdzono go przedniej i zanosi się na powrót. Było niebiesko-zielone i czerwone i różowe i czarne. To był długi i luźny i nie tak bardzo inteligentny, ale kochałam go z całego serca. Widziałam, film science-fiction w kinie, było dużo cudzoziemców, którzy przybyli z bardzo daleka, mogą latać i chodzić po wodzie jak łódź, ale najdziwniejszy był mój nowe płaszcz..
1 5 1