Odpowiedzi

2010-03-16T20:13:02+01:00
1.Wyjaśnij słownie, jak obliczyć wartościowość kwasów. Podaj 3 przykłady wraz z wartościowością

Kwasy nie mają wartościowości, wartościowość ma reszta kwasowa i wynosi ona tyle ile jest atomów wodoru np:
H₂SO₄ - reszta kwasowa ma wartościowość II bo jest dwa atomy wodoru
H₃PO₄ reszta ma wartościowość III, bo jest trzy atomy wodoru
HCl - reszta ma warościowość I bo jeden atom wodoru

2.Wyjaśnij słownie, jak obliczyć wartościowość wodorotlenków. Podaj 3 przykłady wraz z wartościowością
Grup wodorotlenkowych jest tyle ile wartościowy jest metal np
Al(OH)₃ - glin jest III wartościowy i tyle jest grup OH
KOH - jest jedna grupa OH bo jest potas I - wartościowy
Zn(OH)₂ - cynk jest II wartościowy, bo jest dwie grupy OH
Grupa OH jest zawsze jednowartościowa
3 5 3