Diagram przedstawia jaki procent objętośc powietrza stanowią azot,tlen i argon.Oblicz masę azotu w powietrzu znajdującym się w sali o wymiarach 5m x 4m x 3m. Przyjmij że 1m(sześcienny) azotu waży 1,15kg.
azot-78,1%
tlen- 21%
argon- 0,8%
inne- 0,1%

2

Odpowiedzi

2009-10-26T16:15:15+01:00
5m*4m*3m=60m³


60m³*78,1%=60m³*0,781=46,86m³

azot w tym pomieszczeniu ma objętość 46,86m³

46,86m³*1,15kg=53,889kg
2009-10-26T16:26:56+01:00
V=5*4*3=60m³

zawartość azotu w powietrzu w tym pomieszczeniu:
781/1000*60=46860/1000=46,86 m³

masa azotu:

46,86*1,15=53,889≈53,9 kg

odp:. Masa azotu znajdującego się w tym pomieszczeniu to ≈53,9 kg.