1. Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach :
a) chlorek chromu (III)
b) siarczek srebra (I)
c)tlenek manganu (IV)
d)jodek ołowiu (II)
e)bromek miedzi (I)

2. Podaj nazwy związków chemicznych :
- BeS
-CeBr 2
-NaF
-Cr2O3
-PbS2
-FeBr3
- Mn2O7
-AlI3

2

Odpowiedzi

2010-03-16T20:06:34+01:00
1.
a) chlorek chromu (III) CrCl3
b) siarczek srebra (I) Ag2SO4
c)tlenek manganu (IV) MnO2
d)jodek ołowiu (II) PbJ2
e)bromek miedzi (I) CuBr

2. Podaj nazwy związków chemicznych :
- BeS siarczek berylu
-CeBr 2 bromek(II)
-NaF fluorek sodu
-Cr2O3 ceru
-PbS2 siarczek olowiu(IV)
-FeBr3 bromek zelaza(III)
- Mn2O7 tlenek manganu(VII)
-AlI3 jodek glinu
2010-03-16T20:07:32+01:00
1.
a) CrCl₃
b) Ag₂S
c) MnO₂
d) PbI₂
e) CuBr

2.
a) siarczek berylu
b) bromek ceru (II)
c) fluorek sodu
d) tlenek chromu (III)
e) siarczek ołowiu (IV)
f) bromek żelaza (III)
g) tlenek manganu (VII)
h) jodek glinu

Mam nadzieję, że pomogłem ; )
Pozdrawiam!