Zad 1 o ile % a jest mniejsze od b, jeśli
a) a=38 b=45
b) a=107 b=207
Zad 2 Wyznacz kolejne przybliżenie liczby a , błąd bezwzgledny i względny kolejnych przyblizeń , jeśli
a) a=35,7184
b) a=0,9912
zad 3 o ile % a jest wieksze od b , jeśli
a) a=25 b=18
b) a=102 b=93

1

Odpowiedzi

2010-03-17T00:34:57+01:00
1a]
38;45≈0,8(4)
1-0,8(4)≈0,16
0,16=16%
o około 16%
b]
107:207=około 0,517
1-0,517=0,483
0,483=48,3%
o około 48,3%
zad.2]a]bb to będzie bład bezwzględny
bw to będzie bład względny
a=35,7184
przybliżenie=36
bb=36-35,7184=0,2816
bw=0,2816:35,7184=0,0078838=0,79%

przybliżenie=35,7
bb=35,7184-35,7=0,0184
bw=0,0184:35,7184=0,0005151=0,052%

przybliżenie=35,72
bb=35,72-35,7184=0,0016
bw=0,0016:35,7184=0,0000447=0,004%
b]
a=0,9912
przybliżenie=1
bb=1-0,9912=0,0088
bw=0,0088:0,9912=0,0088781=0,89%

przybliżenie=0,99
bb=0,9912-0,99=0,0012
bw=0,0012:0,9912=0,0012106=0,12%

zad.3]
25:18=1,389-1=0,389=38,9%
o około 38,9%
102:93=1,096774-1=0,096774=9,68%
o około 9,68%