Popularne leki dostępne są w aptekach w postaci tabletek musujących. Obok substancji czynnej zawierają wodorowęglan sodu i stały kwas organiczny, np. kwas cytrynowy.
Dlaczego tabletka zaczyna musować dopiero po zalaniu wodą? Wyjaśnij zjawisko pienienia się tabletki. Zapisz równanie zachodzącej reakcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:15:06+01:00
Zawarty w tabletce kwas cytrynowy jest kwasem mocniejszym od hipotetycznego kwasu węglowego, więc wypiera go ze związku. Kwas węglowy jest nietrwały i ulega rozkładowi do wody i dwutlenku węgla, który obserwujemy w postaci bąbelków (pienienia się tabletki).

2HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH + 3Na₂CO₃ → 2NaOOC-CH2-C(OH)(COONa)-CH2-COONa + 3H₂CO₃
3H₂CO₃ → 3H₂O + 3CO₂

Tabletka musuje dopiero po zalaniu dlatego, że wcześniej wszystkie jej składniki są w stanie bezwodnym, więc niezdysocjowany kwas cytrynowy nie reaguje z węglanem.
1 5 1