Daję najlepszą!!!!!!!!PILNE!!!!!!!!!!!!!

Matematyka 6 liczby wymierne (zeszyt cwiczeń) Zad. 7 str. 63

Tabela:

GAZ TEMPERATURA SKRAPLANIA ( stopni celciusza)


tlen -182,96

azot -195,8

ozon -111,9

chlor -34

argon -185,86


a) Które z gazów wymienionych w tabeli są w temperaturze -190 (st. celciusza) w stanie ciekłym.

b) Podaj przykład temperatury, w której azot będzie gazem, a argon cieczą.

c) Podaj przykład temperatury, w której trzy z tych gazów pozostaną w stanie lotnym, a pozostałe będą cieczami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:16:58+01:00
A) azot
b) 180*C dla azotu, argon np 200*C
c) tlen np. 180*C, ozon np 100*C chlor np 10*C - gazy
ciecze - azot np 200*C, argon np 300*C
8 2 8