1. Wyjaśnij, dlaczego poziom życia mieszkańców w poszczególnych krajach lepiej porównywać przy pomocy wskaźnika HDI niż PKB w przeliczniku na mieszkańca.

2. Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.
1 maja 2004 r. do UE przystąpiło 10 państw, m.in. Polska, Malta, Bułgaria i Słowenia ....

Ruda UE wytycza kierunki polityki, podejmuje uchwały i ustanawia prawo Wspólnoty ....

Wspólną walutę euro przyjęły m.in Francja, Niemcy, Belgia i Wielka Brytania ....

Cele UE jest stopniowe znoszenie granic politycznych, społecznych i ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi krajami Europy ....

1

Odpowiedzi

2010-03-16T20:25:16+01:00