Odpowiedzi

  • ak69
  • Początkujący
2010-03-16T20:20:32+01:00
1.funkcje prawodawcz, adminiostracyjna, socjalna, kulturowa, porządkowa.
2.państwo to wspólnota terytorium, obywateli, nad którymi panuje władza zwierzchnia.
3.niepodległe wyróżniamy suwerenność zewnętrzną i wewnętrzną
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:27:46+01:00
1. Cechy państwa:
-społeczny charakter
-władza państwowa
-terytorium
-przymusowość
-suwerenność
-aparat państwowy

2.Państwo jest to przymusowa, polityczna, obligatoryjną, suwerenna, terytorialna organizacja społeczna.

3.Suwerenność państwa oznacza, że państwo nie podlega żadnej organizacji znajdującej się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz państwa.
-suwerenność zewnętrzna- odnosi się do stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Te relacje oparte na zasadach wolności i równości państwo kształtuje samodzielnie.
-suwerenność wewnętrzna- dotyczy relacji państwa z organizacjami w nim działającymi, w stosunku do których państwo ma władzę zwierzchnią i jest od nich niezależne