Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T20:25:00+01:00
Elżbieta I (1558-1603) przywróciła anglikanizm oraz rangę parlamentu, za jej panowania nastąpił rozwój handlu, uniezależnienie się od Hanzy, powstały m.in. Kompanie: Wschodnioindyjska, Wschodnia, Lewantyńska, Moskiewska, rozwinął się przemysł, zwł. sukiennictwo, wzrosło wydobycie węgla kam. i metali, powstała giełda w Londynie, angielscy żeglarze i kupcy dokonywali nowych odkryć, m.in. zakładali osady w Ameryce Płn., prowadzili handel niewolnikami, rywalizując ze znienawidzonymi hiszp. Habsburgami, co doprowadziło - po sporach na tle rel. i poparciu, jakiego udzieliła Anglia antyhiszp. powstaniu w Niderlandach - do otwartego konfliktu wojennego, zakończonego 1588 klęską hiszp. Niezwyciężonej Armady; był to zarazem początek morskiej i kolonialnej potęgi Anglii