Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:36:43+01:00
Dane
masa soli/ms/=33g
masa rozpuszczalnika=100g
gestosc=1,17g/cm3=1170g/dm3
OBLICZENIA
masa rozworu
sól+woda=roztwór
mr=33+100=133g
obliczamy stezenie procentowe
Cp=ms/mr*100%
33/133*100 = 24,8%
na przeliczenie stezenien mamy wzór
Cm=Cp*d/100%*M
podtawaiamy
masa molowa NaCl=58,5g/mol
Cm=24,8*1170/100*58,5 = 4,9mol/dm3
2010-03-16T20:39:24+01:00
Dane:
ms-33g NaCl
mrozp.100g
mr=33g+100g=133g
g=1.17g/cm3=1170g/dm3
M=58.5 g/mol
Cmol=Cp*g/M*100%= ?

Cp=ms/mr*100%
Cp=33g/133g*100%=24.8%

Cmol=24.8[%]*1170[g/dm3]/58.5[g]*100%=4.96[mol/dm3]