Zad 1
Piłeczka o masie 50g spadła z wysokości 1m, odbija się od podłogi i wzniosła się na wysokość 95cm. Jaka energia wewnętrzna wydziela się w czasie zderzenia piłeczki z podłogą? Przyjmij że g=10m/s²
ZAPISZ OBLICZENIA

Zad 2
Na jaką wysokość wzniesie się kamień podrzucony do góry z prędkością 10m/s?
Przyjmij że masa kamienia wynosi 1kg.
ZAPISZ OBLICZENIA

Zad 3
Wagon o masie 20t, jadący z prędkością 90km/h, ma energię kinetyczną:

A. 6,25kJ
B. 6,25MJ
C. 12,5MJ
D. 81MJ
ZAPISZ OBLICZENIA

Zad 4
Jaką masę ma silnik, który podnosi ciało o masie 50kg na wysokość 15m w ciągu 30s ??
ZAPISZ OBLICZENIA

Zad 5
Jaką pracę wykonasz jeśli działając siłą 10N przesuniesz ciało 5m w stronę w którą działa siła ????
ZAPISZ OBLICZENIA

Zad 6
Silnik wykonał pracę 300J w ciągu 2s. Jaka jest jego moc??
ZAPISZ OBLICZENIA

PROSZE potrzebne na jużż

1

Odpowiedzi

2010-03-16T20:33:23+01:00
Zad.6
P=W/t
P=300J/2s=150W

zad.5
W=F*S
W=10N*5m=50J

zad.3
E=mv2/2
90km/h=25m/s
E=20000kg*(25m/s)2/2=20000*625/2=6250000J = 6,25MJ

zad.2
1 2 1