Odpowiedzi

2010-03-16T20:46:56+01:00
Rodowód

* 27 września 1939 – powołanie Służby Zwycięstwu Polski,
* 13 listopada 1939 – rozkazem Naczelnego Wodza powstaje Związek Walki Zbrojnej, opierający się na strukturach SZP.
* 14 lutego 1942 – przemianowanie rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego na Armię Krajową.
* 19 stycznia 1945 rozwiązanie AK.

Armia Krajowa wywodziła się ze Związku Walki Zbrojnej i Polskiego Związku Powstańczego, ale w skład jej weszło wiele mniejszych organizacji, m.in.:

* Narodowa Organizacja Wojskowa – od 1942 (częściowo),
* Konfederacja Narodu – od sierpnia 1943,
* Narodowe Siły Zbrojne – od 1944 (częściowo),
* Bataliony Chłopskie (częściowo),
* Gwardia Ludowa WRN (PPS-WRN) - od 1940 (autonomiczna)

Głównym jej zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie mającego wybuchnąć w sposobnej chwili ogólnokrajowego powstania, akcja "Burza".
4 4 4