Przetłumacz : ŁATWE! DAJE NAJ !
Elephants are the largest land animals. Only giraffes are taller than elephants. Botswana has the bigges elephant population on Earth. The elephants are important to the people and other animals in the delta. In the dry season, the river can almost disappear, The elephants dig in the sand and find water in underground streams.

Milons of years ago, the land on Eatrh was one giant continent. Scientists call this Pangaea. Them about 170 milion years ago, Pangaea broke up. This made two new continents - Laurasia and Gondwana. Lauroasia was in the area of the e(ku)uator and Gondwana was to the south. About 150 milion years ago, parts og Gondwana separated. To the west, South America broke off from Africa.To the east, a large area of land moves north. Eventally this crashed into Laurasia and the violence of this made the Himalaya mountains.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:29:05+01:00
Słonie to największe zwierzęta lądowe. Tylko żyrafy są wyższe niż słonie. Botswana jest najwieksza z populacji słoni na Ziemi. Słonie są ważne dla ludzi i innych zwierząt w delcie. W porze suchej, rzeki mogą niemal zniknąć, słonie kopać w piasku i znaleźć wody w podziemnych strumieni.
Milion lat temu lądował na południu jeden olbrzymi kontynent. Naukowcy nazywają ten Pangea. Je około 170 milionów lat temu Pangea rozpadła. To się dwóch nowych kontynentów - Laurazja i Gondwana. Lauroasia był w obszarze e (ku) uator i Gondwana było południe. Około 150 mln lat temu, części od Gondwana oddzielona. Od zachodu, Ameryka Południowa oderwała się od Afryki.To wschód, duży obszar ziemi przemieszcza się na północ. Eventally ten rozbił się Laurazja i przemoc to uczyniło gór Himalajów.
2010-03-16T20:32:37+01:00
Słonie są największymi zwierzętami lądowymi. Tylko żyrafy są wyższe niż słonie. Botswana ma największą populację słoni na Ziemi. Słonie mają duże znaczenie dla ludzi i innych zwierząt w delcie. Za porę suchą, rzeka prawie może znikać, słonie wbijają piasek i znajdują wodę w potokach podziemnych.

Milony lat temu , ziemia ( chodzi o całą ziemie an kuli ziemmskiej) na Ziemi była jednym olbrzymim kontynentem. Naukowcy nazwali ją Pangaea. Około170 milion temu, Pangaea rozpadała się. To zrobiło dwa nowe kontynenty - Laurasia i Gondwana. Lauroasia była w obszarze e (ku) uator ( nie weim co to jest po polsku) i Gondwana była na południu. Około 150 milionów lat temu, części Gondwany oddzieliły się. Na zachodzie, Ameryka Południowa odłamała się od Afryki.Na wschodzie, duży obszar ziemi przeniósł się na północ. Ewentualnie to zderzyło się z Laurasia i powstały Himalaje
2010-03-16T20:38:58+01:00
Słonie to największe zwierzęta lądowe na ziemi. Tylko żyrafy są wyższe niż słonie. Botswana ma największą populację słoni na Ziemi. Słonie mają spore znaczenie dla ludzi i innych zwierząt w delcie. W porze suchej, rzeki mogą niemal zniknąć, słonie kopać w piasku i szukać wody w podziemnych strumieniach.

Milony lat temu , Ziemia była jednym olbrzymim kontynentem. Naukowcy nazwali ją Pangaea. Około 170 milionów lat temu, Pangaea rozpadała się. To zrobiło dwa nowe kontynenty - Laurasia i Gondwana. Lauroasia była w obszarze (tu jakiś bład coś źle podałaś) ... i Gondwana była na południu. Około 150 milionów lat temu, części te oddzieliły się. Na zachodzie, Ameryka Południowa odstąpiła się od Afryki. Na wschodzie, duży obszar ziemi przeniósł się na północ. Ewentualnie to zderzyło się z Laurasia i powstały Himalaje.