Odpowiedzi

2010-03-18T11:01:37+01:00
Zadania prezydenta w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości:
- powołuje swojego przedstawiciela do składu Krajowej Rady Sądowniczej
- powołuje sędziów wszystkich rodzajów sądów i stopni na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej
- stosuje prawo łaski

Zadania prezydenta w polityce zagranicznej:
- jest najwyższym przedstawicielem i reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych
- stoi na straży suwerenności państwa
- składa państwowe wizyty za granicą
- przyjmuje zagraniczne delegacje
- prowadzi, negocjuje i podpisuje deklaracje
- podejmuje decyzje personalne - mianuje i odwołuje przedstawicieli RP, przyjmuje listy uwierzytelniające i akredytuje przedstawicieli dyplomatycznych innych państw
- rektyfikuje umowy międzynarodowe

Zadania prezydenta w polityce wewnętrznej i obronie kraju:
- w razie bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia państwa zarządza powszechna lub częściową mobilizacje i ożycie Sił Zbrojnych do obrony kraju
- może wprowadzić stan wojenny lub stan wyjątkowy

Aby zostać premierem trzeba być członkiem partii, która wygrała wybory parlamentarne. Być jej przewodniczącym lub wybranym na reprezentanta. Uzyskać zgodę prezydenta.
63 4 63