Pilnie potrzebuję!!

Zad 1
Stosunek danych liczb zastąp stosunkiem liczb całkowitych.
a) 4 1/2 : 2 1/2
b) 12 : 6,8
c) 4 1/5 : 6

Zad 2
Suma pól dwóch kół jest równa 45πcm², zaś pola pozostają w stosunku 1 : 4. Oblicz różnicę obwodów tych kół.

Z góry dziękuję. :D

1

Odpowiedzi

2010-03-16T20:41:55+01:00

Zad 1
Stosunek danych liczb zastąp stosunkiem liczb całkowitych.
a) 4 1/2 : 2 1/2
b) 12 : 6,8
c) 4 1/5 : 6

a)41/2 *2/21=skraca sie i wychodzi 1
b)12*10/68=skraca sie i wychodzi 30/17
c)41/5*1/6=41/30
1 1 1