Odpowiedzi

2009-10-26T16:26:29+01:00
1. metan CH4
2. etan C2H6
3. propan C3H8
4. butan C4H10
5. pentan C5H12
6. heksan C6H14
7. heptan C7H16
8. oktan C8H18
9. nonan C9H20
10. dekan C10H22

Wzór ogólny to CnH2n + 2

Oczywiście wszystkie liczby pisane na dole :)