Napisz zdania o tym, jak często jesz i pijesz te produkty. Użyj never, sometimes i alvays oraz liczby mnogiej rzeczowników policzalnych.

egg I often eat eggs.
1.pasta ...................
2.fruit ...................
3.nut ...................
4. rice ....................
5. milk ..................
6. inscet ...................

3

Odpowiedzi

2010-03-16T20:34:30+01:00
Never, sometimes i alvays oraz liczby mnogiej rzeczowników policzalnych.
1.pasta- I sometimes eat pasta
2.fruit-I always eat fruits
3.nut-I never eat nuts
4. rice-I sometimes eat rice
5. milk-I sometimes drink milk
6. insect-I never eat insects
1 5 1
2010-03-16T20:36:14+01:00
Pasta: I always eat pasta.
Fruit: I often eat fruits
Nut: i never eat nuts
rice: i always eat rice
milk: i often drink milk
insect: i never eat insects
1 5 1
2010-03-16T20:40:36+01:00
Egg I often eat eggs.
1.pasta I sometimes eat pasta.
2.fruit I always eat fruits.
3.nut I never eat nuts.
4. rice I never eat rice.
5. milk I sometimes drink milk.
6. insect I never eat insects.
1 5 1