Geometria

Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prostego, którego krawędź boczna ma 10 cm a podstawa jest:

A) Trójkąt prostokątny o bokach 5cm x 12cm x 13cm
B) Równoległobok o bokach 8cm i 6cm, którego wysokość opuszczona ma krótszy bok 5 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:48:51+01:00
A) P=2Pp+Pb
H=10cm - wysokość graniastosłupa
a=5cm
b=12cm
c=13cm
Pp=1/2*a*b=1/2*5*12=30cm²
2Pp=2*30=60cm²
Pb=(a*H)+(b*H)+(c*H)=(5*10)+(12*10)+(13*10)=50+120+130=300cm²
P=300+60=360cm²

b) P=2Pp+Pb
h=5cm - wysokość podstawy
H=10cm
a=6cm
b=8cm

Pp-a*h=6*5-30cm²
2Pp=2*30=60cm²

Pb=(2*a*H)+(2*b*H)=(2*6*10)+(2*8*10)=120+160=280cm²

P=60+280=340cm²
1 5 1