Odpowiedzi

2010-03-16T20:40:40+01:00
Woda jako jeden z elementów koniecznych do życia, odgrywała także ważną rolę w kultach religijnych (obmycia rytualne). Szczególną moc przypisywano "wodzie żywej", czyli płynącej, zwłaszcza wprost ze źródła (kult źródeł). W stosowaniu wody do obmyć rytualnych łatwo można dopatrzeć się symbolu obmycia moralnego, wewnętrznego (Wj 30,18; Lb 19,7). Tę symbolikę przyjęli chrześcijanie, skoro Euzebiusz z Cezarei (t 339) zaświadcza, że przed modlitwą myli ręce (Hit. Ecci. 10,4). Symbolika ta nie zmieniła się do dnia dzisiejszego. Widać to choćby z modlitwy odmawianej w czasie Mszy przez celebransa: "Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego", która wyraża pragnienie oczyszczenia duchowego. Najważniejszym obmyciem rytualnym jest obrzęd chrztu - obmycie z wody i z Ducha Świętego. W wodzie chrztu symbolika widziała rodzicielkę użyźnioną przez Ducha Świętego i wydającą na świat dzieci Kościoła (1 Kor 6,11).
2010-03-16T20:41:54+01:00
Woda-symbol zagłady
ogień-narzędzie męki
powietrze- nie wiem:<
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:44:49+01:00
WODA - SYMBOL ZAGŁADY: Bóg postanawia zgładzić ludzi i zsyła na ziemię potop. Ratuje się z niego tylko Noe i jego rodzina. W odmętach Morza Czerwonego giną też wojska faraona ścigające Izraelitów uciekających z Egiptu.

Ogień w różnych kulturach i epokach miał przypisane znaczenia symboliczne; był np. symbolem życia, energii witalnej, (lub po prostu – energii), pierwiastka męskiego.

Powietrze- natchnienie, dążenie do wolności,
1 1 1