Zad 1 wyznacz rozwartości pozostałych kątów
a) trójkąt równoramiennego o kącie między ramionami 40 stopni
b) trójkąt równoramiennego o kącie przy podstawie 40 stopni
c) równoległoboku o kącie ostrym 52 stopnie
d ) trapezu prostokątnego ostrym 69 stopni

3

Odpowiedzi

2010-03-16T20:52:02+01:00
A) 180stopni - 40 = 140 stopni
140 stopni : 2 = 70 stopni
pozostale konty wynosza 70 i 70 stopni.
b) Trójkąt równoramienny ma dwa takie same kąty (:
40 * 2 = 80 stopni
180 stopni - 80 = 100 stopni
Jeden z kątów wynosi 40 stopnia drugi 100
c) równoległobok ma po dwie pary takich samych kątów
czyli jeden kąt 52 stopnie
drugi też 52
trzeci to: (360-2*52):2 = 256 : 2 = 128
czwarty tez 128
d ) Trapez prostokątny ma dwa kąty proste czyli:
jeden kąt to 90 stopni
drugi tez 90 stopni
trzeci to 69 stopni
a czwarty: 360-90-90-69= 111 stopni
38 4 38
2010-03-16T20:53:34+01:00
A) 40stopni, 70 stopni i 70 stopni
b)40 stopni, 40 stopni i 100 stopni
c)52 stopnie, 52 stopnie, 128 stopni i 128 stopni
d)90 stopni, 90 stopni, 69 stopni i 111 stopni
22 3 22
2010-03-16T20:58:08+01:00
A)
180-40=140
140:2=70
miary kątów to 70,70 i 40 stopni
b)180-(40+40)=100
miary kątów to 40,40 i 100 stopni
c)
180-52=128
miary kątów to 128,128,52 i 52 stopnie
d)
360-(69+90+90)=360-49=111
miary kątów to 111,90,90 i 69 stopni
25 4 25