Odpowiedzi

2010-03-16T21:10:53+01:00
Y = ax² + bx + c
y = ax² + bx + 2

p = -b/(2a)
p = 0,2
-b/(2a) = 0,2
-b/(2a) = 1/5
2a = -5b

D-delta
q = -D/(4a)
q = 5
-D/(4a) = 5 |*(-4a)
D = -20a
D = b²-4ac = b² - 4a*2 = b² - 8a
b² - 8a = -20a
b² + 12a = 0
b² + 6 * 2a = 0
b² + 6 * (-5b) = 0
b² - 30b = 0
b(b - 30) = 0
b = 0 lub b - 30 = 0
b = 0 lub b = 30

Ponieważ p jest różne od zera, więc b też musi być różne od zera.
b = 30
2a = -5b
2a = -5 * 30
2a = -150
a = -75

y = -75x² + 30x + 2