1)
zapisz wyrażenie za pomocą jednego logarytmu
2 logx + 5 logy- log8

2)
Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3x+2 i odczytaj z wykresu zbiór rozwiązań nierówności -3x+2 >-1

3) Karolina ma na koncie 2400zł. Oprocentowanie roczne ma wysokość 8 %. okres rozrachunkowy to 1 rok. Ile będzie miała pieniędzy na koncie po 3 latach?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T20:55:57+01:00
3) 2400 to 100% /:5
480 to 20% / :10
48 to 2% /*4
192 to 8%
1 rok= 2400+192= 2592 zł
2 rok= 2400+384= 2784 zł
3 rok= 2400+576= 2976 zł
1 5 1