Dłuższa wskazówka pewnego zegara ma 8cm. Oblicz jaką drogę pokonuje koniec tej wskazówki w ciągu
a)godziny
b)doby
c)kwadransa
d)45 minut
mam odpowiedzi do zadań ale potrzebuję obliczenia
Dla ułatwienia a)50,3cm, b)1206,4cm c)12,6cm d)37,7cm
(podręcznik.matematyka z plusem 2gim. str69 zad.2)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T15:11:30+01:00
A)godziny
s=2Π*r=2*Π*8=16Π=16*3,14=50,24cm
b)doby
s=24*(2Π*r)=384Π=1205,76 cm
c)kwadransa
s=1/4 * (2Π*r)=4Π=12,56 cm
d)45 minut
s=3/4 * (2Π*r)=12Π=37,68 cm
mam odpowiedzi do zadań ale potrzebuję obliczenia
Dla ułatwienia a)50,3cm, b)1206,4cm c)12,6cm d)37,7cm