Odpowiedzi

2010-03-16T21:28:00+01:00
Powstanie Warszawskie było to powstanie Armi Krajowej

Dowództwo Armii Krajowej, obserwując po 20 lipca sukcesy wojsk radzieckich i objawy paniki wśród wycofujących się przez Warszawę wojsk niemieckich, doszło do przekonania, że obrona niemiecka nad środkową Wisłą załamała się i stolica wkrótce zostanie wyzwolona. Decyzję o wybuchu powstania podjęła Komenda Główna AK za zgodą Delegata Rządu RP na kraj ze względów politycznych Polacy Jednak Przegrali Bitwe z Powodu Braku Pomocy ZSRR To Stalin wydał rozkaz aby im nie pomagać Ponieważ chciał by wybito dużą ilość powstańców i żeby to polska była państwem satelickim ZSRR