Odpowiedzi

2013-05-22T09:57:12+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

a) C₁₈H₃₆

b) C₂₁H₄₂

 

2)

a) C₄H₆ + Br₂ ---> C₄H₆Br₂

b) C₄H₆ + HCl ---> C₄H₇Cl

c) C₄H₆ + H₂ ---> C₄H₈

d) C₄H₆ + 2Cl₂ ---> C₄H₆Cl₄