Zad1.
Czy w 7 molach wody jest więcej gramów tlenu niż w 4 molach wodorotlenku wodoru H₂O₂?
zad 2
Która z próbek zawiera więcej atomu?
5g O₂ czy 5 g N₂
zad 3
Oblicz ile gramów węgla znajduje się w 130g CO²
zad4
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 2 mole CO₂
zad 5
W ilu dm³ SO₃ znajduje się 15g siarki?
zad 6
W ilu dm³ tlenku chlorku (III) Cl₂O znajduje się taka sama ilość chloru , co w 6,75g tlenku chloru (IV) ClO₂.

Proszę o pomoc.
Potrzebne tutaj także będą obliczenia.
Wyniki z obliczeniami są mi tutaj potrzebne :(

2

Odpowiedzi

2010-03-16T21:15:52+01:00
2.
32g O₂ - 6,02*10²³ atomów
5g O₂ - x atomów
x = 9,4 * 10²²

24g N₂ - 6,02*10²³ atomów
5g O₂ - x atomów
x = 3,92 * 10 ²¹

Porównujesz dwa wyniki i widać, że więcej atomów jest w 5g tlenu cząsteczkowego.

3.
Masa molowa CO₂ jest równa 44g/mol. Układasz proporcję:
44g dwutlenku węgla - 12g węgla
130g dwutlenku węgla - xg węgla

x = 130*12/44 = około 35,5g

4.
Jeden mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4dm³, więc dwa mole CO₂ (gaz) zajmują 2*22,4=44,8dm³

5.
SO₃ to także gaz, więc:
22,4 dm3 - 32g siarki
x dm3 - 15g siarki

x= 15*22,4/32=10.5g

6.
Najpierw liczysz, ile chloru znajduje się w 6,75g ClO₂. Masa molowa tego tlenku to 67,5g/mol, więc:

67,5g - 35,5g chloru
6,75g - xg chloru

x = 3,55g chloru

Cl₂O to gaz, więc:
22,4 dm3 - 71g chloru (dwa atomy)
x dm3 - 3,55g chloru

x = 1,12 dm³
Zadanie pierwsze robisz analogicznie do szóstego.
Mam nadzieję, że pomogłem :) Jakbyś czegoś nie rozumiała, to pisz.
Pozdrawiam! :)
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:51:05+01:00
Rozwiązania z wyjaśnieniem w załączniku