Odpowiedzi

2010-03-17T10:45:52+01:00
Witaj
dane d=2mm=2*10(-3)m, q1=q2=4*10(-9)C, k=9*10(9)Nm2/C2
szukane E
a.
W zadanych warunkach w punkcie środkowym zaczepione są dwa jednakowe
wektory E - jednakowe co do kierunku, wartości i zwrotu skierowanego ku
ładunkowi ujemnemu.
E1=E2=E = kq/r2.......r = 0,5d= 1*10(-3)m
E = 9*10(9)Nm2/C2 *4*10(-9)C //10(-6)m2 = 3,6*10(7)N/C

Wypadkowe Ew = 2E = 2 *3,6*10(7)N/C = 7,2*10(7)N/C
b.
Taki układ ładunków nazywa się dipolem i jest opisywany momentem dipolo-
wym p =q*d o zwrocie od- do+.

...............................pozdrawiam
1 5 1