Zad1.Ponumeruj chronologicznie (1-4) wydarzenia 1989 ,.Napisz jaki jest ich historyczne znaczenie.
-upadek muru berlińskiego i rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej.
-obrady okrągłego stołu w Polsce.
-utworzenie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu,na którego czele stanąl Tadeucz Mazowiecki.
-Zwycięstwo Solidarności w wyborach w dniu 4 czerwca

2

Odpowiedzi

2010-03-16T21:02:39+01:00
1.-obrady okrągłego stołu w Polsce. (uznanie opozycji i rozmowy o wyborach parlamentarnych)
2.-Zwycięstwo Solidarności w wyborach w dniu 4 czerwca(wygrana opozycyjnej solidarność w wyborach)
3.-utworzenie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu,na którego czele stanąl Tadeucz Mazowiecki.(pierwszy rząd wybrany jawnie przez obywateli)
4.-upadek muru berlińskiego i rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej.(zjednoczenie europy zachodniej i wschodniej)
24 4 24
2010-03-16T21:08:21+01:00
1.utworzenie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu,na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki.
2.Upadek Muru Berlińskiego i rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej.
3.Obrady okrągłego stołu w Polsce.
4.Zwycięstwo solidarności w wyborach w dniu 4 Czerwca.
23 2 23