Odpowiedzi

2010-03-17T11:48:52+01:00
Ruch ekumeniczny szerzony przez Papieża Jana Pawła II ma na celu zjednoczenie chrześcijan i nakłonienie ich do czynienia dobra dla Kościoła.
Myślę, że ruch ten jest rzeczą dobrą. Dzięki temu możemy czynić wiele dobra nie tylko dla siebie ale też dla innych. Inni ludzie z innych krajów mogą poznawać naszą religię, ludzie niewierzący mają szansę się nawrócić, ruch ten pozwala jednoczyć chrześcijan w jedną wspólnotę i zachęcać do wspólnej pracy na rzecz Kościołów.