Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T10:38:04+01:00
Szukają oszczędności
- ograniczają żądania pracowników w wypadku trudności finansowych przedsiębiorstwa.
- kontrolują przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- udzielają pożyczek członkom związku, dofinansowują
wyjazdy wakacyjnych pracowników i ich dzieci.
- mają prawo do strajku w konflikcie z pracodawcą
- reprezentują pracownika w konflikcie z pracodawcą, bronią ich interesów, negocjują wysokości płac i warunki pracy.
-Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
-Związek Nauczycielstwa Polskiego
-Związek Zawodowy „Solidarność '80”
-Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność
-Związek Zawodowy Policjantów-
-Związków Zawodowych „Kadra”
-Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)
- Związek Zawodowy Kolejarzy
-Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
-Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty