1.człowiek stojący 1020 m od skalnej ściany klasną w dłonie. po jakim czasi usłyszał echo ? :D
2.ciężarek drga na sprężynie z częstotliwością 10 Hz i amplitudą 6mm. Oblicz średnią wartość jego prędkości
3.Zawieszona kulka drga na sprężynie. częstotliwość jej drgań wynosi 0,8 Hz . Oblicz ile drgań wykonuje w ciągu jednej minuty

wybieram najlepsze ! :) proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T04:46:59+01:00
Witaj
1.
dane d=1020m, v=340m/s
szukane t
droga s dźwięku jest s=2d, bo musi on przebyć ją 2x : tam i z powrotem
s = 2d = v * t
t = 2d/v = 2040m/340m/s = 6s
Echo zostało usłyszane po 6s.

2.
dane f=10Hz, A=6mm
szukane wśr
vśr = s/t........f=1/T......T=1/f.....t=T=1/f.......s=4A, bo ciało przebywa
4 odcinki A w czasie 1 pełnego okresu T
vśr = 4A/T = 4Af = 4*6mm*10/s = 240mm/s = 24cm/s = 0,24m/s
Prędkość średnia wynosi 0,24m/s

3.
dane f=0,8Hz
szukane n drgań/min

f = 0,8Hz = 0,8drgań/s = 60*0,8drgań/60s = 48drgań/min
Kulka wykonuje 48 drgań/min.

..................................pozdrawiam


2 3 2