A)wyraz w decymetrach szesciennych.
8,5l 5m3 2000cm3
B)wyraż w litrach
0,5dm3 15 tys hl 0,06cm3
c)wyraz w centymetrach szesciennych
0,2 hl 6dm3 2cl
d)wyraz w metrach szesciennych
0,007 km3 70000L

Maja byc obliczenia .
Prosze o rozwiazanie daje Naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:13:11+01:00
A)wyraz w decymetrach szesciennych.
8,5l=8,5dm3
5m3=5*10dm*10dm*10dm=5 000dm3
2000cm3=2000*0,1dm*0,1dm*0,1dm=2dm3

B)wyraż w litrach
0,5dm3=0,5l
15 tys hl = 15 000 *100l=1 500 000 l
0,06cm3 = 0,06*0,1dm*0,1dm*0,1dm=0,00006l

c)wyraz w centymetrach szesciennych
0,2 hl=20l=20dm3=20*10cm*10cm*10cm=20 000 cm3
6dm3=6*10cm*10cm*10cm=6000cm3
2cl=0,02dm3=20cm3

d)wyraz w metrach szesciennych
0,007 km3=0,007*1000m*1000m*1000m=7 000 000m3
70000L=70 000l=70 000dm3=70 000*0,1m*0,1m*0,1m=70m3
9 5 9