Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:13:26+01:00
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

A=90
B=x
C=1/2(x+90)
A+B+C=180
90+x+1/2x+45=180
3/2x=180-135
3/2x=45
x=30

A=90 stopni
B=x=30 stopni
C=1/2(x+90)=1/2(30+90)=1/2*120=60 stopni

A+B+C=90+30+60=180 stopni
64 2 64
2010-03-16T21:14:42+01:00
Kat prosty 90 stopni
kat ostry α
drugi kat ostry β

uklad rownan
α=1/2 (90 stopni +β)
α+β+90 stopni=180 - bo to trojkat
z drugiego
α+β=90
α=90-β
wstawiam do pierwszego
90-β=45+1/2β
3/2β=45
β=30 stopni
α=90-β= 90-30=60 stopni
105 3 105