Odpowiedzi

2010-03-16T21:24:34+01:00
Morning in my family:
I get up and walk to bathroom, in order to wash. I brush my teeth, have a shower etc.
My parents get up very early at about six o'clock.
Mother make breakfast, but father read a Newspaper.


Poranek w mojej rodzinie:
Wstaje i idę do łazienki żeby się umyc. Myję zęby, biorę prysznic itp.
Moi rodzice wstają bardzo wcześnie, około szóstej.
Mama robi sniadanie, a tata czyta gazetę.