Odpowiedzi

2009-10-26T16:39:20+01:00
F₁ - siła napędzająca rakietę
F₂ - siła ciężkości
Fw - siła wypadkowa (szukana)

m=16 ton=16000 kg
a=60m/s²
g=10m/s²

F₁=ma
F₂=mg
Fw=F₁-F₂=ma-mg=m(a-g)=16000 kg × (60m/s² - 10m/s²)= 16000 kg × 50m/s²=800000 N = 800 kN
24 1 24