Zad1 wyznacz AuB , AnB , A-B i B-A jeśli
a) A={-2,-1,0,1,2,3} , B={1,2,3,4,5,6}
b) A={½,⅓,¼,¹/₅} , B={½,⅔,¾,⁴/₅}
c) A=<-2,5) , B=<0,7>
d) A=(-5,2) , B=<0,4)
zad 2 Rozwiąż
a) Ix-7I=9
b)2+Ix+3I=9
c) 9-2Ix+2,5I=4
d) I1-xI+1=5
e) 3I5-xI+1=7
f) 21=3(1+Ix+1I)
g) Ix-1I+3<5
h) Ix+7I-1≥3
j) 2I6-xI+3>7
k) I3-xI+2<5
l) 2+3Ix-5I≥-1
ł) 15≥3(Ix-11I+5)

1

Odpowiedzi

2010-03-17T01:52:41+01:00
Zad.a) AυB cały zbiór A + 4,5,6;AηB 1,2,3 ;A-B -2,-1,0 ;B-A 4,5,6 b)AυB cały zb.A+2/3,3/4,4/5 ;AηB 1/2 ;A-B 1/3,1/4,1/5 ;B-A 2/3,3/4,4/5 ;c)AυB cały zb.A+<5,7> ;A-B <-2,0) ;B-A<5,7> d)AυB cały zb.A+<2,4) ;A-B (-5,0) ;B-A <2,4) zad 2.Ιx-7Ι=9 więc,x-7=9 lubx-7=-9 rozwiązuję te dwa równania;x=16 lub x=-2 ;b)2+Ιx+3Ι=9/-2 ;Ιx+3Ι=7 ;x+3=7 lub x+3=-7; x=4 lub x=-10; c)9-2Ιx+2,5Ι=4/-9; -2Ιx+2,5Ι=-5/podzielić obustronnie przez -2;otrzymamy ;Ιx+2,5Ι=5/2 ;x+2,5=5/2 lub x+2,5=-5/2 ;x=0 lub x=-5 idę spać cześć do jutra